Uitgeverij Kritak - André Van Halewyck

Uitgeverij Kritak wordt herboren: meer dan ooit dissonant en toonaangevend

Vanuit verontwaardiging om recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen wil ik opnieuw proberen actief aan een ander Vlaanderen en een andere wereld bij te dragen. Daarvoor is de cockpit van een uitgeverij voor mij, André Van Halewyck, een nuttige biotoop. Maar laten we duidelijk zijn, het gaat niet zozeer over het merk, maar wel om de auteurs, hun inhoud en hun waarden die van uitgeverij Kritak in de periode 1977-1994 een draaischijf maakten voor velen die zich progressief of maatschappijkritisch opstelden.

Kritak wil opnieuw boeken uitgeven met een grensverleggende of controversiële inhoud, met een neus voor actualiteit en gevoel voor waardevolle thema’s. Het wil werk brengen van auteurs met een eigengereide visie, vooral op het terrein van de (literaire) kritische non-fictie. De boeken zullen journalistiek en kwalitatief zijn. Ze zullen niet vrijblijvend zijn en reflecteren op politieke, maatschappelijke en culturele aspecten.

Kritak ambieert een pakjesdrager te worden van progressieve ontwikkelingen, meningsverschillen, initiatieven, ideeën, oprispingen en studies. Progressief, maar niet dogmatisch, strijdend maar niet fanatiek. Ook in het huidige tijdsgewricht is het geen overbodige luxe voor de hygiëne en de weerbaarheid van onze democratie en onze rechtsstaat om een extra maatschappijkritisch publicatieforum te implementeren in het culturele landschap van Vlaanderen en Nederland. We willen ook de spreekbuis worden van ‘civil servants’ en elke beweging die daadwerkelijk wil bouwen aan een beter leefbare wereld.

Na een korte en enthousiaste verkenning heb ik de steun en medewerking verkregen van Uitgeverij Lannoo om Kritak, redactioneel onafhankelijk, opnieuw in de markt te kunnen zetten.

We gaan van Kritak opnieuw een dissonante en toonaangevende uitgeverij maken.

André Van Halewyck

 

Titels: Ik zal niet haten

De eerste titel verschijnt al meteen op 13 november: Ik zal niet haten van de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish, mede in het kader van de oprichting van de Europese Foundation Daughters for Life, een fonds dat jonge vrouwen en meisjes uit het Midden-Oosten wil ondersteunen in hun opleiding.

9789401468053 | 296 pg's | € 21,99 

In het voorjaar van 2020 zijn een tiental boeken gepland, o.a. van BBI-inspecteur Karel Anthonissen, prof. Rik Coolsaet en gewezen topmagistraat Walter De Smedt.