Frieda Sorber

Frieda Sorber

Frieda Sorber was jarenlang conservator van de historische collectie van het ModeMuseum in Antwerpen. In 1976 behaalde ze haar licentiaatsdiploma Kunstgeschiedenis en Archeologie, waarna ze aan de slag ging als conservator van het Provinciale Kostuum­ en Textielmuseum Vrieselhof.