Martinus Buekers

Martinus Buekers

Martinus Buekers is gewoon hoogleraar aan de Onderzoeksgroep Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit van het Departement Bewegingswetenschappen en voormalig voorz itter van de Commissie Cultuur van de KU Leuven.