Marieke Holvoet

Marieke Holvoet

Marieke Holvoet is vormingswerker en onderwijscoach secundair onderwijs. Ze is verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
in het basisonderwijs met kleuters
Prijs:22,50