Johan Verstraeten

Johan Verstraeten

Johan Verstraeten (1955) studeerde godsdienstwetenschappen, wijsbegeerte en mora altheologie, promoveerde in 1987 en doceert sinds 1990 aan de faculteit Godgele erdheid van de K.U.Leuven waar hij nu hoogleraar is. Zijn leeropdracht omvat ond er meer bedrijfsethiek, ingenieursethiek, sociale ethiek en ethiek van vrede en internationale betrekkingen. Als voorzitter van het European Ethics Network orga niseerde hij in 2002 de eerste 'European Ethics Summit' in het Europees Parlemen t.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Spelregels voor ethisch ondernemen
Prijs:29,99