Jeroen Scheerder

Jeroen Scheerder

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven, waar hij aan het hoofd staat van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen. Hij is promotor-coördinator van het Onderzoeksplatform Sport en voormalig voorzitter van de European Association for Sociology of Sport.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Sociaalwetenschappelijk sportonderzoek tussen droom en daad
Prijs:24,99
Subtitle: 
Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de triatlon en duatlon
Prijs:29,99
Subtitle: 
Resultaten van het Vlaamse Sportfereratie Panel 2.0 (VSFP 2.0)
Prijs:40,00
Subtitle: 
Het publieke beheer van de sport- en bewegingssector. Editie 2014
Prijs:29,99
Subtitle: 
Management van sport en beweging
Prijs:29,99
Subtitle: 
Vier decennia sportbeleid en sportparticipatie
Prijs:39,99
Subtitle: 
Strategisch en operationeel managen van sport- en beweegorganisaties
Prijs:29,99

Pagina's