Jens De Vleminck

Foutmelding

Warning: igbinary_unserialize_array: unknown key type '04', position 5786341 in _dmemcache_get_pieces() (line 340 of /home/lannooshop/www/docroot/sites/all/modules/contrib/memcache/dmemcache.inc).

Jens De Vleminck

Jens De Vleminck is als doctor-assistent verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGent). Hij is li d van het Centrum voor Kritische Filosofie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een inleiding in de kritische wijsbegeerte
Prijs:29,99