Jan Koenot

Jan Koenot

Jan Koenot (°1955), jezuïet, doctor in de wijsbegeerte, doceert onder meer filosofische antropologie en fenomenologie aan het Centre Sèvres (het filosofische en theologische opleidingscentrum van de jezuïeten in Parijs). Van 1996 tot 2003 was hij hoofdredacteur van het maandblad Streven, waarin hij nog steeds schrijft over hedendaagse kunst. Hij werkte mee aan enkele tentoonstellingen en leverde bijdragen voor catalogi van onder meer Marie Jo Lafontaine en Andres Serrano.