Erik Franck

Erik Franck

Erik Franck is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Hij is geassocieerd prof essor aan de Universiteit Antwerpen en doceert er binnen de master Verpleegkunde en Vroedkunde. Erik is hoofd van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Pati ëntenzorg aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Wat je moet weten
Prijs:29,99