Emmanuelle Dirix

Emmanuelle Dirix

Emmanuelle Dirix is verbonden aan het Winchester College en doceert kostuumgesch iedenis aan de modeafdeling van de Antwerpse Academie.