Dave Vanhoudt

Dave Vanhoudt

Dave Vanhoudt is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Business Inte lligence Competency Center van Thomas More, Mechelen. Hij is zelfstandig consult ant en verleent organisaties advies omtrent de communicatie en implementatie van strategie en Performance Management. Daarnaast is hij ook actief als gastdocent binnen verschillende management programma's.