Bruno De Cordier

Bruno De Cordier

Bruno De Cordier is verbonden aan de vakgroep voor Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent. Daarvoor werkte hij meer dan acht jaar in projectbeheer en terreincoördinatie in de humanitaire sector, vooral voor het humanitaire coördinatiebureau en het voedselprogramma van de VN en voor een paar ngo's.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Hoe humanitaire hulp werkt
Prijs:19,99