Bea Van Robaeys

Bea Van Robaeys

Bea Van Robaeys is doctor in het sociaal werk, onderzoeker in het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk en docent in de opleiding sociaal werk aan de Karel de Grote Hogeschool. Ze verricht onderzoek naar armoede en superdiversiteit in de samenleving en naar innovatieve, interdisciplinaire methodieken in het veld van sociaal werk, onderwijs en opleiding.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Sociaal werkers en clienten aan het woord
Prijs:25,99
Subtitle: 
Community Service Learning: een ervaringsgerichte onderwijsvorm
Prijs:29,99
Subtitle: 
De duomethodiek in Vlaanderen
Prijs:25,99
Subtitle: 
Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit
Prijs:19,99