Anton de Wit

Anton de Wit

Anton de Wit (1979) is publicist. Voor diverse tijdschriften en kranten schrijft hij over levensbeschouwelijke en filosofische onderwerpen.