Aloïs Van de Voorde

Aloïs Van de Voorde

Aloïs Van de Voorde is een bevoorrecht getuige van deze geschiedenis. Hij was be stuurssecretaris bij het hoofdbestuur der Directe Belastingen, werkte op de Stud iedienst van het ministerie van Financiën, werd later secretaris-generaal vanhe t Ministerie en was economisch kabinetschef tijdens de korte regering van Mark E yskens. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over openbare financi ën en begrotingsproblemen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Politicus - professor tussen woord en daad
Prijs:29,99