Alexander Roose

Alexander Roose

Alexander Roose doceert Franse literatuur aan de Universiteit Gent. Zijn recentste publicaties gaan voornamelijk over de Franse Renaissance en barokliteratuur.