De knikkers van Qadir - Leo Bormans & Qadir Nadery | Educatief pakket

Het educatief pakket

> Terug naar homepage

Uniek en multimediaal lespakket, gericht naar leerlingen uit de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs

Dit gratis educatief pakket is beschikbaar met kant-en-klaar materiaal om meteen mee aan de slag te gaan in de klas, het boek samen te bespreken en de thematiek van vluchtelingen op een zeer actuele, interdisciplinaire en multimediale manier te behandelen in de klas.

Welk educatief materiaal is er ter beschikking?

 • De roman De knikkers van Qadir, het waargebeurde verhaal van een vader op de vlucht (Lannoo, 2020) van Qadir Nadery en Leo Bormans (beschikbaar als fysiek boek en e-boek). Door duizenden lezers omarmd en geprezen door onze grootste schrijvers (van Stefan Hertmans tot Kader Abdolah): ‘De vliegeraar 20.20’. Ontdek er alles over op www.deknikkersvanqadir.com.
 • De theatervoorstelling De knikkers van Qadir van HETGEVOLG in een regie van Stefan Perceval. Daarin speelt Qadir Nadery de hoofdrol van zijn eigen leven (in het Nederlands). De voorstelling toert in 2021 en 2022 door Vlaanderen en Nederland.
 • De captatie van deze theatervoorstelling is een speciaal opgenomen en gemonteerde livestream. De livestream werd mogelijk gemaakt door de culturele activiteitenpremie van de Vlaamse overheid en werd door de VRT geselecteerd voor uitzending in april 2021 via de cultuurzender Podium 19. Ontdek er alles over op www.hetgevolg.be.
 • Lezingen, bezoeken, workshops door auteurs Qadir Nadery en Leo Bormans en regisseur Stefan Perceval, directeur van HETGEVOLG.

Hoe kun je het materiaal verwerken in de klas?

 • Voor het vak Nederlandse literatuur is een professionele literaire analyse beschikbaar (die kun je hier downloaden). Daarmee leren de leerlingen op een originele manier de basisbegrippen van literatuuronderzoek inductief aan of ze leren reeds opgedane kennis concreet toe te passen (personages, tijd, ruimte, vertelperspectief, structuur, stijlfiguren, thema, cultuur…). Met een apart luik voor docenten. De opdrachten zijn voor elk onderdeel verdeeld in A (basis) en B (uitbreiding), zodat de leraar eigen keuzes kan maken en/of gedifferentieerd kan werken. De handleiding voor docenten bevat ook uiteenlopende creatieve werkvormen om meer te doen met de aangereikte thema’s, aangepast aan elke specifieke doelgroep. Uitstekend geschikt voor zelfstandig werk voor leerlingen en afstandsonderwijs. Toepasbaar op het boek én de voorstelling/opname.
 • Alle andere vakken die aandacht besteden aan maatschappij of cultuur, kunnen op een eigen wijze gebruikmaken van het aangereikte materiaal. Met veel verbindingen en toepassingen in andere media (apps, games, spel, films…) en lesmateriaal van UNHCR, Fedasil en andere organisaties.
 • Het thema leent zich uitstekend voor de in eigentijds onderwijs verwachte multimediale en multiculturele aanpak, waarbij leerlingen nieuwe verbanden leren leggen, verschillende manieren van ‘taligheid’ ontdekken en verschillende socioculturele perspectieven leren begrijpen en interpreteren.

Een multimediaal pakket met verrassend veel mogelijkheden

 • De captatie is geen statische registratie van de theatervoorstelling. Het is werkelijk een nieuwe en ‘filmische’ verwerking ervan. Op die manier zijn er drie concrete verschijningsvormen beschikbaar en vergelijkbaar: de roman, de theatervoorstelling en de filmische interpretatie daarvan. De film kan worden vertoond in klasverband of online ter beschikking worden gesteld.
 • Het gebeurt zelden dat zowel de auteur(s) als het hoofdpersonage van een roman beschikbaar zijn voor live ontmoetingen, lezingen, workshops enzovoort. Qadir Nadery is de vluchteling op wiens leven het verhaal is gebaseerd. Hij kan op bezoek komen en lezingen geven (in het Nederlands), eventueel samen met Leo Bormans, onder andere auteur van internationale bestsellers als The World Book of Happiness en The World Book of Hope. Dat kan ook in een groter verband voor de hele school of in samenwerking met een cultureel centrum en/of andere organisaties. In dat geval kan het ook een echte culturele avond worden.
 • Ook de bekende regisseur en acteur Stefan Perceval (directeur van Theaterwerkplaats HETGEVOLG) is beschikbaar voor ontmoetingen, lezingen enzovoort. HETGEVOLG werkt met kwetsbare mensen in de samenleving en vervult een unieke rol in het maatschappelijk en cultureel leven.
 • Dit project wordt gesteund door de Verenigde Naties (UNHCR) en verschillende andere maatschappelijke organisaties.

Werken met De knikkers van Qadir is geen extra ballast voor leerlingen of leraren. Op een actuele, interdisciplinaire en multimediale manier leren de leerlingen essentiële basisbegrippen, bouwstenen en procedures die aansluiten bij de kerndoelstellingen van onderwijs en de specifieke vakken die daar deel van uitmaken.

Praktisch

 • Het educatief pakket (inclusief de handleiding voor docenten) is gratis en digitaal beschikbaar. Dien hierboven je aanvraag in.
 • Alle informatie over het boek en de achtergronden vind je op: www.deknikkersvanqadir.com.
 • Scholen kunnen de boeken voor dit pakket tegen een reductietarief bestellen via olmo.vanassche@lannoo.be.
 • De theatervoorstelling kan geboekt worden als schoolvoorstelling, het best in samenwerking met een cultureel centrum in de buurt. Voor de technische fiche en alle andere informatie: www.hetgevolg.be. Contactpersoon: marit@hetgevolg.be
 • De captatie van de voorstelling (75 minuten) kan ter beschikking gesteld worden van klassen en scholen voor distributie in klas- of schoolverband. Kostprijs af te spreken. Contactpersoon: ingrid@hetgevolg.be
 • Ontmoetingen, lezingen, workshops, voorstellingen van Qadir Nadery en/of Leo Bormans kunnen in verschillende vormen en onder verschillende voorwaarden. Af te spreken naar wensen en haalbaarheid. Contactpersoon: leo@leobormans.be
 • Voor ontmoetingen, lezingen of workshops van Stefan Perceval en/of een medewerker van HETGEVOLG is de contactpersoon stefan@hetgevolg.be.

Wat ze zeggen over De knikkers van Qadir

 

‘Een hartverscheurend relaas. Zelden zo concreet en pakkend beschreven.’  

– Stefan Hertmans

 

‘Dit boek is een daad van betekenis.’ 

– Kader Abdolah

 

‘Een magnifiek boek. Even meeslepend als hartverscheurend.' 

– Nic Balthazar

 

‘De knikkers van Qadir neemt de lezer mee op een spannende reis. Eindelijk krijgen de statistieken een gezicht.'*** 

– De Standaard der Letteren

 

‘Dit is een noodzakelijk boek dat op elke bladzijde menselijkheid en waardigheid ademt.' 

– MO*Magazine

‘Dit boek heeft veel indruk op mij gemaakt. Het is een opzienbarende getuigenverklaring van een zeer pijnlijk en moeilijk verhaal. Mijn diepste respect voor de verteller en de belever. Het is belangrijk deze verhalen te horen, om er lessen uit te trekken voor het toekomstig asiel- en migratiebeleid.’ 

– Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie in België

Qadir Nadery & Leo Bormans are soulmates of UNHCR, the United Nations Refugee Agency, the Belgian refugee council NANSEN and other ambassadors of Human Rights.