Yvan de Maesschalck

Yvan de Maesschalck

Yvan de Maesschalck is freelance recensent en redacteur van Tiecelijn. Jaarboek van het Reynaertgenootschap. Hij publiceert geregeld over het werk van Cyriel Buysse en de naleving van de Reynaert. In 2003 verscheen van zijn hand Naakt en wit, een ademende steen, een thematische verkenning van de naoorlogse Nederlandse poëzie.