XXXXXKoen Vansevenant

XXXXXKoen Vansevenant

Koen Vansevenant is als vormingswerker verbonden aan Balans en aan het vormingsc entrum van de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten). Hij heeft een j arenlange praktijkervaring in de OCMW-sector.

Boeken van deze auteur