Wouter Tulp

Wouter Tulp

Wouter Tulp haalde zijn diploma aan de Rotterdamse Willem de Kooning Academie. S indsdien is hij werkzaam als illustrator. Behalve tekeningen voor boeken maakt W outer ook karikaturen voor kranten en tijdschriften.