Winibert Segers

Winibert Segers

Winibert Segers is verbonden aan de KULeuven. Naast het begeleiden van vertaalateliers doet hij onderzoek in het domein van de vertaaltheorie.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Herinneringen aan Raymond van den Broeck
Prijs:29,99