Willy de Heer

Willy de Heer

Willy de Heer is gepromoveerd op het onderwijs aan leerlingen die van zichzelf zeer makkelijk leren en als gevolg hiervan problemen ervaren in het onderwijs. Uit haar onderzoek bleek dat deze leerlingen tegen vergelijkbare problemen aanlopen als (zeer) moeilijk lerenden. Willy heeft veel ervaring in het onderwijs, de bestuurskunde en de zorg. Zij is voorzitter van Stiching Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden
Prijs:24,99