Willem Vermandere

Willem Vermandere

Willem Vermandere is zanger, beeldhouwer, schilder, filosoof en schrijver. Hij w oont in Steenkerke bij Veurne. Vanaf de jaren '60 verwierf hij bekendheid dankzi j zijn liedjes over de dingen des levens, de Westhoek en de verschrikkingen van de Grote Oorlog, aanvankelijk gezongen in zijn west-Vlaamse dialect, later in ee n Nederlands met een zware West-Vlaamse tongval. Nummers als 'Lat mie mor lopen' , 'Als ik zing', 'Blanche en zijn peird' en 'Bange Blankeman' zijn ondertussen d eel geworden van het Vlaamse culturele erfgoed.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Fragmenten uit mijn brieven
Prijs:25,99