Wilfried Der Martens

Wilfried Der Martens

Wilfried Martens begon zijn politieke loopbaan als adviseur in verscheidene mini steriële kabinetten. Van 1967 tot 1971 was hij voorzitter van de CVP-Jongeren. I n 1972 werd hij verkozen tot voorzitter van de CVP, een functie die hij uitoefen de tot zijn premierschap in 1979. In totaal leidde hij negen regeringen. Sinds 1 992 is hij Minister van Staat. Van 1990 tot op heden is hij voorzitter van de Eu ropese Volkspartij. Voor zijn verdienste voor de Europese Unie werd hem op25 ju ni 1998 in Spanje de Karel V-Prijs overhandigd.