Wijnand Noot

Wijnand Noot

Wijnand Noot studeerde in 1992 te Leiden af als cultuurfilosoof. Sinds 1996 is hij docent filosofie in het secundair en volwassenenonderwijs. Tevens doceert hijbedrijfsethiek voor technici aan de Haagse Hogeschool. Hij is actief geweest al s (medisch) journalist en publiceerde wijsgerige artikelen.