Wedstrijdreglement Wonderweekend 2018

Win een boekenpakket t.w.v. 50 EUR

 

1. Concept van onze wedstrijd
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo nv.  Via WonderWeekend kan je van 17/08/2018 t.e.m. zondag 19/08/2018 deelnemen aan de wedstrijd. (Antwoorden moeten ons bereiken ten laatste op 31/08/2018.) De 3 personen die de wedstrijdvraag correct beantwoorden en de schiftingsvraag als eerste juist beantwoorden of dit antwoord dichtst benaderen winnen een van onze prijzen.

Wedstrijdvraag:
Tel het aantal dieren verborgen in de spandoek van ‘Tierenduin’, te bekijken tijdens WonderWeekend in de Plantentuin van Meise.

Schiftingsvraag: “Hoeveel juiste inzendingen gaan ons bereiken tegen 31/08/2018?”

Deelnemen kan van 17/08/2018 – 31/08/2018. De deelnameformulieren bereiken ons via de postbus op WonderWeekend of via de post op ons adres.

De wedstrijd wordt gecommuniceerd tijdens het event, WonderWeekend, Plantentuin Meise.

 

 

2 . Looptijd en timing wedstrijd
De wedstrijd loopt van 17/08/2018 t.e.m. zondag 19/08/2018. (Antwoorden moeten ons bereiken ten laatste op 31/08/2018). De wedstrijd staat open voor alle deelnemers aan WonderWeekend met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen).

Je mag 1 keer deelnemen per persoon, bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via een e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op de blog-, Twitter- en Facebookpagina van Uitgeverij Lannoo (Kinderboeken) worden vermeld.

 

 

3. Prijzenpot
Bij deze wedstrijd worden 3 winnaars geselecteerd. De winnaars zijn de personen die het juiste antwoord geven op de wedstrijdvraag en op onze schiftingsvraag of dit antwoord als eerste het dichtst benaderen. Eén persoon kan slechts één prijs winnen gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd maak je kans op 1 van de 3 boekenpakketten t.w.v. 50 EUR.

De drie personen die het antwoord op de wedstrijdvraag juist hebben beantwoord en onze schiftingsvraag als eerste juist hebben beantwoord of het dichtst hebben benaderd, winnen een boekenpakket t.w.v. 50 EUR.

De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen. Één persoon kan slechts één van bovenstaande prijzen winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd. (Dit 17/08/2018 - 31/08/2018).
 
 

 

4. Deelname aan de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van je gegevens (E-mailadres) en het beantwoorden van de wedstrijdvraag en van onze schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld kom je niet in aanmerking voor onze prijzen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

 

5. Bepalen van de winnaar
De winnaars worden na het event geselecteerd (na 31/08/2018). De winnaars worden persoonlijk verwittigd via een e-mail waarin wordt gevraagd om volgende gegevens te bezorgen voor een vlotte overhandiging van de prijs.

-    Naam en voornaam winnaar
-    Straat + huisnummer
-    Postcode
-    Woonplaats
-    Land
-    Telefoonnummer

Elke winnaar heeft 2 weken de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na 2 weken wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op de prijs.

Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord & we zijn niet verplicht om de namen van de winnaars bekend te maken.
 
 

 

6. Toekenning van de prijs
Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

 

 

7. Privacy
De gegevens die je in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in een database. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.

Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een aangevinkte opt-in [Ja, ik wil per e-mail op de hoogte blijven van boekentips, info over events en algemene (win- of kortings)acties van de kinderboeken van Uitgeverij Lannoo.] zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan en/of te verwerken. Deze informatie zal worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Je kan onze privacy policy nalezen via www.lannoo.be/privacy.