Wedstrijdreglement Pure Child

Win ‘Geluk – Feest’ van Leo Bormans t.w.v. € 20,50 
 
1. Concept van onze wedstrijd
 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo nv. Via Pure Child Magazine (september editie) kan je deelnemen aan de wedstrijd. (Antwoorden moeten ons bereiken ten laatste op 15/10/2018).
 
De deelnemer aan de wedstrijd stuurt een tekening van zijn/haar geluksmoment naar Uitgeverij Lannoo. Uit de inzendingen ‘Teken jouw geluksmoment’ selecteert een jury de 3 mooiste en meest hartverwarmende geluksmomenten uit!
 
De deelnameformulieren (tekening + e-mail gegevens) bereiken ons per post op het adres:
Uitgeverij Lannoo – Kinderboeken | Wedstrijd GELUK | Kasteelstraat 97 | 8700 Tielt
 
De wedstrijd wordt gecommuniceerd in het Pure Child Magazine, via hun sociale media pagina en op het festival ‘Make young people happy’ (15 - 16 & 30/09/2018)
 
2 . Looptijd en timing wedstrijd
 
De wedstrijd loopt tot 15/10/2018. (Antwoorden moeten ons bereiken ten laatste op 15/10/2018). De wedstrijd staat open voor alle lezers van ‘Pure Child Magazine’ met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). 
 
Je mag 1 keer deelnemen per persoon, bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via een e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op de blog-, Twitter- en Facebookpagina Uitgeverij Lannoo (Kinderboeken) worden vermeld.
 
3. Prijzenpot
 
Bij deze wedstrijd worden 3 winnaars geselecteerd. De winnaars zijn de personen die door de jury worden geselecteerd omdat ze de mooiste en meest hartverwarmende geluksmomenten hebben ingestuurd!
Eén persoon kan slechts één prijs winnen gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd maak je kans op 1 van de 3 boeken ‘Geluk – Feest’ t.w.v. € 20.50. 
 
De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen. Één persoon kan slechts één van bovenstaande prijzen winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd. 
 
4. Deelname aan de wedstrijd
 
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van je gegevens (e-mailadres) en het inzenden van een tekening van jouw geluksmoment. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld kom je niet in aanmerking voor onze prijzen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
 
Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 
5. Bepalen van de winnaar
 
De winnaars worden na het afsluiten van de wedstrijd (na 15/10/2018) door de jury geselecteerd. 
De winnaars worden persoonlijk verwittigd via een e-mail waarin wordt gevraagd om volgende gegevens te bezorgen voor een vlotte overhandiging van de prijs.
- Naam en voornaam winnaar
- Straat + huisnummer
- Postcode
- Woonplaats
- Land
- Telefoonnummer
 
Elke winnaar heeft 2 weken de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na 2 weken wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op de prijs.
 
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over de beslissing van de jury & we zijn niet verplicht om de namen van de winnaars bekend te maken.
 
6. Toekenning van de prijs
 
Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.
 
7. Privacy
 
De gegevens die je in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in een database. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
 
Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Uitgeverij Lannoo zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan en/of te verwerken. Deze informatie zal worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Je kan onze privacy policy nalezen via www.lannoo.be/privacy.