Boekenbeurs 2018 | Wedstrijdreglement

Boekenbeurs 2018 | Wedstrijdreglement

01/09/2018

1. Concept van de wedstrijd

De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo. Tijdens de Boekenbeurs (2018) kunnen deelnemers zich via de iPads registreren en een inschatting maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd van 27/10/2018 t.e.m. 11/11/2018. De personen die onze schiftingsvraag juist beantwoorden of dit antwoord het dichtst benaderen winnen een van onze prijzen.

Schiftingsvraag: ‘Hoeveel unieke deelnames zullen we voor deze wedstrijd ontvangen tijdens de Boekenbeurs?” Deelnemen kan van 27/10/2018 t.e.m. 12/11/2018.

2 . Looptijd en timing wedstrijd

De wedstrijd loopt op bovenvermelde dagen tijdens de Antwerpse Boekenbeurs 2018 op de stand van Lannoo in hal 3 ( standnummer 316, 319 en 321)  (Antwerp expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen). De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Je mag 1 keer deelnemen per persoon, bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via een e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

3. Prijzen

Bij deze wedstrijd worden 19 winnaars geselecteerd. De winnaars zijn de personen die het juiste antwoord geven op onze schiftingsvraag of dit antwoord als eerste het dichtst benaderen.

Één persoon kan slechts één prijs winnen gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd. (Van 27/10/2018  t.e.m. 11/11/2018). Tijdens de wedstrijd maak je kans op 1 van de 19 prijzen hieronder.

» 1 reischeque van Neckermann (€ 750)
» 1 kleuradvies aan huis en 20 liter Levis verf naar keuze (€ 500)
» 1 set reistassen van Samsonite (€ 397)
» 3 gelaatsverzorgingskits van RainPharma (€ 79)
» 3 cadeaubonnen van JBC (€ 50)
» 10 boekenbonnen van Uitgeverij Lannoo (€ 25)

De persoon die het antwoord op onze schiftingsvraag als eerste juist heeft beantwoord of als eerste het dichtst heeft benaderd, wint de prijs met de hoogste waarde. De tweede winnaar ontvangt de prijs met de tweede hoogste waarde. Dezelfde werkwijze wordt toegepast voor de derde (prijs met de derde hoogste waarde) t.e.m. negentiende persoon (prijs met de negentiende hoogste waarde) die onze schiftingsvraag juist kon beantwoorden of het dichtste kon benaderen.

De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen. Één persoon kan slechts één van bovenstaande prijzen winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd. (Dit van 27/10/2018 – 12/11/2018).

4. Deelname aan de wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van je gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres) en het beantwoorden van onze schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld kom je niet in aanmerking voor onze prijzen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

 

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

5. Bepalen van de winnaar

De winnaars worden na de Boekenbeurs geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via een e-mail waarin wordt gevraagd om volgende gegevens te bezorgen voor een vlotte overhandiging van de prijs.

  • Naam en voornaam winnaar
  • Straat + huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • Telefoonnummer

 

Deze e-mail mag de winnaar sturen naar uitgeverij.lannoo@lannoo.be.

 

Elke winnaar heeft 2 weken de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt binnen de 2 weken wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op de prijs.

 

Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord & we zijn niet verplicht om de namen van de winnaars bekend te maken.

6. Toekenning van de prijs

Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

7. Privacy

De gegevens die je in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in een database. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.

 

Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in ( Ja, ik wil per e-mail op de hoogte blijven van boekentips, info over events en algemene (win- of kortings)acties van Uitgeverij Lannoo.) voor de nieuwsbrief van Uitgeverij Lannoo en indien de deelnemer ouder is dan 16, zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Deelnemers die zich niet inschreven voor onze nieuwsbrief krijgen eenmalig een e-mail waarin ze op de hoogte gebracht worden of ze al dan niet bij de winnaars horen. Je kan onze privacy policy nalezen via www.lannoo.be/privacy.

Tielt, 25/10/2018