Valerie Trouet

Valerie Trouet

Valerie Trouet bestudeert al meer dan 20 jaar de klimaatverandering aan de hand van jaarringen van bomen. Ze is verbonden aan de Laboratory of Tree Research van de University of Arizona (VS) en publiceerde eerder onder meer in Nature en Science. Copyright foto: Koen Broos.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een geschiedenis van de wereld geschreven in jaarringen
Prijs:€ 22,99