Tinne Smets

Tinne Smets

Tinne Smets is communicatiewetenschapper, doctor in de sociale gezondheidswetenschappen en werkt sinds 2006 als onderzoeker bij de onderzoeksgroep Zorg rond hetLevenseinde.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Meer dan stervensbegeleiding
Prijs:24,99