Thomas Block

Thomas Block

Prof. dr. Thomas Block is directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en docent 'Duurzaamheid en governance' binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen(Universiteit Gent). Vanuit een complexiteitserkennend en genuanceerd construct ivistisch perspectief analyseert hij proces- en machtsmechanismen in functie vanduurzaamheidstransities.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Reflecties op het raakvlak tussen kennis en engagement
Prijs:24,99