Sofie Delauw

Sofie Delauw

Sofie Delauw is fotografe en auteur van de succesvolle culinaire blog The Curiou s Eater. Zij woont sinds enkele jaren in Firenze en is er kind aan huis in de be ste restaurants, trattorie en wijnbars. In haar werk legt zij vooral de nadruk o p het verhaal achter het product en de mensen achter het restaurant. Sofie wordt gedreven door nieuwsgierigheid en creativiteit, maar bovenal door vrolijkheid e n blijdschap. 'Ik wil dat de mensen zich opgewekt voelen als zij mijn foto's bek ijken. We zijn ontworpen om te lachen.'