Simonne Vermeylen

Simonne Vermeylen

Prof. Simonne Vermeylen is docent strategisch management en business planning aa n de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) en projectmedewerker aan de Vlerick L euven Gent Management School. Zij kan bogen op een jarenlange ervaring als strat egische teamcoach.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie
Prijs:39,99