Sander Begeer

Sander Begeer

Dr. Sander Begeer is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amste rdam en doet onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen, met name naar ADHD en ASS.