Ruth Mellaerts

Ruth Mellaerts

Ruth Mellaerts volgde een schrijfopleiding aan het RiTS, waar ze het hoogste cij fer ooit kreeg voor haar eindwerk. Ze schrijft teksten voor theater, film en tel evisie. Ze richtte samen met o.a. Lize Spit 'RAW' op, een vzw die werkplaatsen b iedt aan jonge artiesten.