Rudy Martens

Rudy Martens

Rudy Martens is decaan van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert in het domein van algemeen en strategisc h management. Zijn onderzoek focust op strategieprocessen, strategievorming enc ompetence-based management.