Roxane Vandenberghe

Roxane Vandenberghe

Roxane Vandenberghe is wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Taalkunde-Nederlands aan de Universiteit Gent, waar ze onder andere werkt aan de beschrijving van de Vlaamse dialectwoordenschat.