Ron van der Vlist

Ron van der Vlist

Ron van der Vlist is vitaal coach, auteur, trainer & adviseur. Vanuit zijn onder neming TriCee heeft Ron meer dan 1.000 personen geholpen met het in kaart brenge n en optimaliseren van hun vitaliteit.