Ricky Greenwald

Ricky Greenwald

Ricky Greenwald is klinisch psycholoog en internationaal expert op het gebied va n trauma en verlies, en het verbeteren van relaties, gedrag, en werkprestatie. R icky is de oprichter van het Trauma Institute & Child Trauma Institute, en teven s als docent verbonden aan de SUNY University van de Buffalo School of Social Wo rk.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een trauma georiënteerde benadering
Prijs:29,99