Ria Grommen

Ria Grommen

Ria Grommen behaalde haar doctoraat in de psychologie aan de KU Leuven en is tot2012 docent geweest aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Zij is bi jzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen de psychische en de spiritueleontwikkeling van de mens.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
Prijs:€ 19,99