De resultaten van de grote dialecttest van Vlaanderen

De resultaten van de grote dialecttest van Vlaanderen

28/09/2021

Op 22 augustus 2021 lanceerden de vier auteurs van de Atlas van het Dialect in Vlaanderen (Anne-Sophie Ghyselen, Roxane Vandenberghe, Veronique De Tier en Johan De Caluwe) samen met Uitgeverij Lannoo een online enquête over dialect in Vlaanderen. De vragenlijst was beknopt, en deelname aan de enquête berustte uiteraard op vrije keuze.

Het zullen dan uiteraard vooral mensen met een bijzondere belangstelling voor dialect zijn geweest die de enquête hebben ingevuld. De resultaten zijn dus niet representatief voor dé Vlaming, maar ongetwijfeld wél voor de Vlaming met belangstelling voor dialect.

Dialect: heel wat belangstelling! 

12.242 Deelnemers (!)

Steeds minder begrepen en gesproken

Dialectverlies niet overal even snel

Vrouwen gereserveerder ten opzichte van dialect

Jong vs. oud
Positie van dialect in maatschappij

Meest gekoesterde woorden en uitdrukkingen?

Het volledige rapport

Hieronder kan je het volledige rapport inkijken. Via deze link kan je het ook downloaden.

 

Atlas van het dialect in Vlaanderen

Alles wat je altijd al wilde weten over het dialect in Vlaanderen... én nog veel meer!

Johan De Caluwe, Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Roxane Vandenberghe

Meer en meer mensen in Vlaanderen - van jong tot oud - hebben belangstelling voor dialect. Tegelijk is er nog nooit zoveel kennis voorhanden geweest over de dialecten in Vlaanderen. Daarom is er na de enthousiast onthaalde Atlas van de Nederlandse taal nu een nieuw boek, op dezelfde leest geschoeid, maar met exclusieve aandacht voor alles wat de dialecten in Vlaanderen zo interessant maakt.