Raïssa De Keyser

Raïssa De Keyser

Raïssa De Keyser is arabiste en slaviste, heeft jaren in het buitenland gewoond (Mauritanië en Kenia) en spreekt naast Nederlands, Frans en Engels, Arabisch, Swahili en Russisch. Sinds 1999 is ze werkzaam als tolk Russisch in de sociale sector en heeft zich gespecialiseerd in medisch tolken en tolken in de geestelijke gezondheidszorg. Ze geeft als praktijkdocente sociaal tolken les aan (kandidaat-) tolken en hulp- en/of dienstverleners.