Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2009

Product details

NULL

Afwerking: 
Paperback
Aantal pagina's: 
116
Afmetingen: 
240x170
Verschijningsdatum: 
01/04/2010
EAN: 
9789038215303
Nur-code: 
Geschiedenis algemeen
Uitgever: 
Academia Press
Druk: 
1

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2009

Natuur en milieu in Belgische en Nederlandse kolonieën

  Dit nummer van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis bevat bijdragen waarin de invloed van de koloniale mogendheden België en Nederland in hun bezittingen in Afrika, Amerika en Azië wordt beschreven. In vier artikelen komt een veelheid aan thema's aan bod, van de winning van ertsen tot de uitputting van landbouwgronden, van de beelden die onze voorouders zich vormden van de gebieden overzee - en de invloed die deze beelden hadden op hun eigen kijk op bijvoorbeeld natuur - tot de vorming van collecties van exotische naturalia. Daarmee sluit deze aflevering aan bij internationaal gevoerde discussies onder historici over de betekenis van exotische streken voor landen in Europa (en omgekeerd) en proberen wij een Belgisch Nederlandse invulling aan deze gedachtewisseling te geven. De verschijnselen en ontwikkelingen in alle hier beschreven koloniën zijn, evenals de invalshoek van de betrokken moederlanden zelf, zeer verschillend van aard. Uitbuiting en onzorgvuldige omgang met natuur en natuurlijke hulpbronnen kwamen regelmatig voor, zoals blijkt uit de bijdrage van Alex van Stipriaan over Suriname. Westerse kolonisten lieten zich vaak bewust of onbewust leiden door de mythe van de onuitputtelijkheid van de tropische rijkdommen. In Indonesië werden in de eerste decennia van de negentiende eeuw juist pogingen ondernomen om een duurzame vorm van bosbeheer tot stand te brengen. In het artikel van Peter Boomgaard lezen we hoe Daendels al in 1808 een vorm van staatsbosbeheer instelde en de uitputting der bossen probeerde tegen te gaan. In de meest recent verworven kolonie waarover in dit nummer wordt bericht, Belgisch Congo, waren weer andere mechanismen werkzaam. Patricia van Schuylenbergh laat zien dat onderzoekers hier veel mogelijkheden kregen om zich te verdiepen in de natuur. Ook natuurbescherming kwam tot ontwikkeling, waarbij contacten met Nederlandse natuurbeschermers van belang waren. In het openingsartikel toont Karel Davids aan de hand van zeventiende- en achttiende-eeuwse beschrijvingen van Nieuw-Nederland, noordoost Brazilië en het kustgebied tussen de Amazone en de Orinoco de ontwikkeling van de visie op de natuur in deze Nederlandse koloniën. Hij stelt daarbij vast dat de gangbare cultureel-geografische benadering onvoldoende is om de veelzijdige werkelijkheid recht te doen. Redactie: Piet van Cruyningen (redactiesecretaris), Chloé Deligne, Hilde Greefs, Marjolein 't Hart (themaredacteur), Adrie de Kraker, Harry van Royen, Tim Soens, Erik Thoen (hoofdredactie België), Dries Tys, Henny van der Windt (hoofdredactie Nederland), Henk van Zon (thema- en eindredacteur van dit nummer).

  Prijs:19,99

  Gratis verzending vanaf € 20 (Benelux)

  Binnen 1-2 werkdagen in huis

  Beschikbaarheid:

  Uitverkocht