Pol Bracke

Pol Bracke

Pol Bracke is wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent, Faculteit Bedrijf & Organisatie. Voordien bouwde hij een journalistieke loopbaan uit, waarin hij zich specialiseerde in arbeidsgerelateerde en sociaaleconomische thema's. Hijwas ruim acht jaar hoofdredacteur van het vakblad HRMagazine en is co-auteur va n Wendbaar werken. Inzichten en praktijkervaringen in innovatieve arbeidsorganisatie (NMG, 2010).

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Aan de slag met sociale businessmodellen
Prijs:24,99