Peter Taghon

Peter Taghon

Peter Taghon is doctor in de rechten en een van 's lands grootste experten op he t vlak van de Tweede Wereldoorlog. Hij bezit een uitgebreid archief, dat vele du izenden - vaak onuitgegeven - foto's bevat.