Paul Heyndrickx

Paul Heyndrickx

Paul Heyndrickx is coördinator van de opleidingen 'Cliënt, gezin en familie in de vzw Balans, centrum voor agogische vorming en begeleiding in Gent. Daarn aast heeft hij een zelfstandige praktijk en een heel uitgebreide werkervaring in de thuislozenzorg en het ambulant welzijnswerk.

Boeken van deze auteur