Patrick Vermeren

Patrick Vermeren

Patrick Vermeren is een HR-professional die voluit de kaart van Evidence Based HR trekt. Hij is gespecialiseerd in leiderschap, individuele coaching en het faciliteren van groepen. Patrick Vermeren startte zijn carrière als leidinggevende in diverse bedrijven (banksector en autosector). Hij ontwikkelde een passie voor leren en wetenschap. Vooral de psychologie, de gedragsbiologie en de neurobiologie boeien hem erg. Hij is erg begaan met het evenwicht tussen het bedrijfsbelang(productiviteit en rentabiliteit) en het welzijn van de werknemers.Patrick Verm eren is an HR professional who is fully committed to evidence-based HR. He specializes in leadership development, individual coaching, and group facilitation. Patrick Vermeren started his career as an executive in the banking and automotiveindustries. He developed a passion for learning and science, with particular in terest in psychology, behavioural biology, and neurobiology. He is very committed to the balance between the interests of business and the well-being of employees.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Bridging the scientist-practitioner gap
Prijs:55,00
Subtitle: 
De brug tussen wetenschap en praktijk
Prijs:55,00
Subtitle: 
De mens als sociaal dier
Prijs:29,99