Patrick Vermeren

Patrick Vermeren

Patrick Vermeren is een HR-professional die voluit de kaart van Evidence Based H R trekt. Hij is gespecialiseerd in leiderschap, individuele coaching en het faci literen van groepen. Patrick Vermeren startte zijn carrière als leidinggevende i n diverse bedrijven (banksector en autosector). Hij ontwikkelde een passie voor leren en wetenschap. Vooral de psychologie, de gedragsbiologie en de neurobiolog ie boeien hem erg. Hij is erg begaan met het evenwicht tussen het bedrijfsbelang (productiviteit en rentabiliteit) en het welzijn van de werknemers.Patrick Verm eren is an HR professional who is fully committed to evidence-based HR. He speci alizes in leadership development, individual coaching, and group facilitation. P atrick Vermeren started his career as an executive in the banking and automotive industries. He developed a passion for learning and science, with particular in terest in psychology, behavioural biology, and neurobiology. He is verycommitte d to the balance between the interests of business and the well-being of employe es.