Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck is als moraalfilosoof een bekend opiniemaker in de media. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Inleiding tot de economie als menswetenschap
Prijs:22,50