Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck is als moraalfilosoof een bekend opiniemaker in de media. Hij i s hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de vakgroep Wijs begeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.