Patrick De Pelsmacker

Patrick De Pelsmacker

Patrick De Pelsmacker doceert cultuurmarketing en -communicatie aan de UA en is als buitengewoon hoogleraar tevens verbonden aan de UGent.

Boeken van deze auteur