Pascal De Decker

Pascal De Decker

Pascal De Decker is socioloog, ruimtelijk planner en doctor in de politieke en s ociale wetenschappen. Hij doceert aan LUCA-School of Arts, campus Sint-Lucas Arc hitectuur Gent/Brussel.